Besplatna sterilizacija kućnih ljubimaca

Saradnjom brojnih udruženja za zaštitu životinja i MZ Tomaševac, u narednom periodu će se u Tomaševcu vršiti besplatne sterilizacije ženki mačaka i pasa. 

Prijave vršiti sekretaru MZ Tomaševac, Milenku Nikoliću na broj 871-055. 

Za sterilizacije se takodje mogu prijaviti i vlasnici kućnih ljubimaca iz okolnih mesta.